Kancelaria parafialna

czynna od poniedziałku do piątku

w godz. 10:00 - 12:00 i 16:00 - 18:00

w czasie wakacji tylko po południu od 16:00 - 18:00.

tel. centrala 042/637 75 44,

tel. kom. 515 827 440 (rezerwowy)

 

Parafia Najświętszego Imienia Jezus

ul. Sienkiewicza 60, 90-058 Łódź

Konto parafii: 16 1240 3031 1111 0000 3427 1900

e-mail: lodz(at)jezuici.pl

 

Jesteśmy przygotowani, aby udzielać sakramentów,

w tym szczególnie ślubów i spowiedzi, także w innych językach:

angielskim, włoskim, francuskim i arabskim.

 

SAKRAMENT  CHRZTU  ŚWIĘTEGO:

Udzielany jest w terminie uzgodnionym w kancelarii parafialnej.

Chrzest należy zgłosić najpóźniej na dwa tygodnie przed przypadającym terminem.

 

Potrzebne dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka,

 • zaświadczenie kwalifikacyjne chrzestnych (z parafii ich miejsca zamieszkania),

 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka.

 • zgoda na chrzest poza parafią własną

 

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

 • Osoby, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania.

 • Osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego.

 

Termin katechezy przedchrzcielnej dla rodziców i rodziców chrzestnych do uzgodnienia w kancelarii.

 

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA:

Jeżeli narzeczeni nie chcą zawierać ślubu konkordatowego, a jedynie ślub sakramentalny, powinni wcześniej zawrzeć ślub cywilny w USC.

 

W  USC

 1. Zgłaszają się do USC stałego miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.

 2. Przedstawiają swoje Dowody Osobiste i Akty Urodzenia.

 3. Odbierają dokumenty na ślub konkordatowy. Dokumenty te są ważne przez 3 miesiące od daty wystawienia.

W  PARAFII

 1. Umawiają się na spisanie protokołu kanonicznego badania narzeczonych.

 2. Przynoszą:

 • Swoje Metryki Chrztu Świętego, ze świadectwem Bierzmowania, z zaznaczeniem, że są przeznaczone do ślubu kościelnego. Odbiera się je z parafii, w której odbył się chrzest. Są ważne 3 miesiące od daty wystawienia.

 • Zgodę na ślub poza parafią własną z parafii miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego
 • Dowody Osobiste.

 • Dokumenty Konkordatowe.

 • Indeks o wysłuchaniu 10 Konferencji Przedmałżeńskich, o odbytych 3 spotkaniach w poradni rodzinnej i udziale w skupieniu przedślubnym.

 • Jeżeli wcześniej miały miejsce małżeńskie związki cywilne lub sakramentalne, należy dostarczyć wszelkie dokumenty o ich rozwiązaniu lub unieważnieniu, o zgonie współmałżonka itd.

 1. Umawiają się na podpisanie Ksiąg Małżeńskich w kancelarii parafialnej  i na spotkanie przedślubne z księdzem.

 2. Uzgadniają z organistą repertuar.

 

ZAPOWIEDZI

Po spisaniu protokołu przedślubnego, otrzymują dokument zapowiedzi, który należy przedstawić w parafii swojego miejsca zamieszkania. Poświadczony dokument o zapowiedziach, należy zwrócić po dwóch niedzielach do kancelarii parafialnej.

 

ŚWIADKOWIE

 1. Świadkiem na ślubie konkordatowym może być osoba, która ukończyła 18 rok życia.

 2. Potrzebne dane świadków - wg Dowodu Osobistego - Imię i Nazwisko, rok urodzenia i adres zamieszkania.

 

Transmisja Waszego ślubu  (kliknij po więcej)

W kościele mamy możliwości zrobienia Wam wspaniałej transmisji całego ślubu. Jest to pamiątka na całe życie. Nieobecni członkowie rodziny i Wasi przyjaciele mogą uczestniczyć w Waszym ślubie będąc w każdym zakątku świata. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o transmisji ślubu.

Transmisja będzie wyglądała tak: