Wspólnota Życia Chrześcijańskiego

Dom Św. Ignacego - Jezuici Jastrzębia Góra

zaprasza na

REKOLEKCJE INTEGRALNE

w duchu Fundamentu Ćwiczeń Duchowych Św. Ignacego

Rekolekcje mają na celu pogłębić osobiste poznanie Boga
oraz pomóc w lepszym poznaniu siebie: swojego sposobu
myślenia, uczuć, świadomości swojego ciała, jako darów
otrzymanych od Boga.

Termin: 28 kwiecień – 3 maj 2020

Koszt: 500 zł

Zgłoszenia: [email protected]
tel. 505 895 424
84-104 Jastrzębia Góra, ul. Zygmunta III 6
www.jastrzebiagora.jezuici.pl

--------------------

WŻCh jest wspólnotą światową istniejącą w ponad 70 krajach świata. Jest kontynuacją Sodalicji Mariańskich, stowarzyszeniem osób świeckich na prawach papieskich. Nasz styl życia opieramy na dokumencie Zasady Ogólne, zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską w 1990 roku. Naszym charyzmatem jest odnajdywanie Boga w każdej sytuacji, a pomocą w tym jest coroczny udział w rekolekcjach ignacjańskich, spotkaniach wspólnot podstawowych i apostolstwie wspólnoty. W Polsce istniejemy w kilkunastu miastach  (Warszawa, Trójmiasto, Szczecin, Poznań, Kalisz, Piotrków, Łódź, Kraków, Lublin, Wrocław, Radom).

W Łodzi są trzy wspólnoty podstawowe i jedna prewspólnota. Spotykamy się w małych grupach na modlitwie, dzieleniu, wspólnym świętowaniu. Te spotkania są pomocą w rozeznawaniu i podejmowaniu apostolstwa indywidualnie i we wspólnocie. Mamy również swojego asystenta kościelnego. Jest nim zawsze jezuita. Asystentem kościelnym światowej WŻCh jest ojciec generał jezuitów.

Jako wspólnota lokalna w Łodzi, we współpracy z jezuitami i siostrami służebniczkami, podejmujemy co roku rekolekcje ignacjańskie w życiu, w okresie Wielkiego Postu.W każdą drugą środę miesiąca prowadzimy medytację ignacjańską dla chętnych w sali św. Jana Pawła II o godz. 18.00.