Wspólnota Życia Chrześcijańskiego

Zapraszamy na
REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE W ŻYCIU
„Oto Matka Twoja”

Spotkania będą odbywać się w kolejne niedziele Wielkiego Postu:
17.03, 24.03, 31.03, 7.04 2019 w godz.15.00-18.00 w sali św. Tomasza przy naszym kościele.
W programie rekolekcji przewiduje się:
• Mszę Świętą
• Konferencje

W czasie całych rekolekcji uczestnik ma raz w tygodniu indywidualne spotkanie z kierownikiem duchowym

Uczestnicy otrzymują materiały do samodzielnych rozważań na cały tydzień oraz zapisują się na rozmowę duchową.
Prosimy są o zabranie notatnika i długopisu.
Aby uczestniczyć w rekolekcjach należy wypełnić ankietę zgłoszeniową, która jest do pobrania tutaj (kliknij).

Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres e-mail: [email protected] lub zostawić w kancelarii parafialnej,

--------------------

WŻCh jest wspólnotą światową istniejącą w ponad 70 krajach świata. Jest kontynuacją Sodalicji Mariańskich, stowarzyszeniem osób świeckich na prawach papieskich. Nasz styl życia opieramy na dokumencie Zasady Ogólne, zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską w 1990 roku. Naszym charyzmatem jest odnajdywanie Boga w każdej sytuacji, a pomocą w tym jest coroczny udział w rekolekcjach ignacjańskich, spotkaniach wspólnot podstawowych i apostolstwie wspólnoty. W Polsce istniejemy w kilkunastu miastach  (Warszawa, Trójmiasto, Szczecin, Poznań, Kalisz, Piotrków, Łódź, Kraków, Lublin, Wrocław, Radom).

W Łodzi są trzy wspólnoty podstawowe i jedna prewspólnota. Spotykamy się w małych grupach na modlitwie, dzieleniu, wspólnym świętowaniu. Te spotkania są pomocą w rozeznawaniu i podejmowaniu apostolstwa indywidualnie i we wspólnocie. Mamy również swojego asystenta kościelnego. Jest nim zawsze jezuita. Asystentem kościelnym światowej WŻCh jest ojciec generał jezuitów.

Jako wspólnota lokalna w Łodzi, we współpracy z jezuitami i siostrami służebniczkami, podejmujemy co roku rekolekcje ignacjańskie w życiu, w okresie Wielkiego Postu.W każdą drugą środę miesiąca prowadzimy medytację ignacjańską dla chętnych w sali św. Jana Pawła II o godz. 18.00.