Wspólnota Życia Chrześcijańskiego

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE W ŻYCIU

„Ja jestem - nie lękajcie się”

 

Ankieta jest do pobrania tutaj. 

Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres e-mail: [email protected]  lub zostawić w kancelarii parafialnej,

 

 

WŻCh jest wspólnotą światową istniejącą w ponad 70 krajach świata. Jest kontynuacją Sodalicji Mariańskich, stowarzyszeniem osób świeckich na prawach papieskich. Nasz styl życia opieramy na dokumencie Zasady Ogólne, zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską w 1990 roku. Naszym charyzmatem jest odnajdywanie Boga w każdej sytuacji, a pomocą w tym jest coroczny udział w rekolekcjach ignacjańskich, spotkaniach wspólnot podstawowych i apostolstwie wspólnoty. W Polsce istniejemy w kilkunastu miastach  (Warszawa, Trójmiasto, Szczecin, Poznań, Kalisz, Piotrków, Łódź, Kraków, Lublin, Wrocław, Radom).

W Łodzi są trzy wspólnoty podstawowe i jedna prewspólnota. Spotykamy się w małych grupach na modlitwie, dzieleniu, wspólnym świętowaniu. Te spotkania są pomocą w rozeznawaniu i podejmowaniu apostolstwa indywidualnie i we wspólnocie. Mamy również swojego asystenta kościelnego. Jest nim zawsze jezuita. Asystentem kościelnym światowej WŻCh jest ojciec generał jezuitów.

Jako wspólnota lokalna w Łodzi, we współpracy z jezuitami i siostrami służebniczkami, podejmujemy co roku rekolekcje ignacjańskie w życiu, w okresie Wielkiego Postu.W każdą drugą środę miesiąca prowadzimy medytację ignacjańską dla chętnych w sali św. Jana Pawła II o godz. 18.00.

Napisz do nas: [email protected]