Tomasz Rostworowski SJ

Życiorysem o. Tomasza Rostworowskiego można byłoby obdarzyć kilka postaci, a wydarzenia z jego życia stały się udziałem tylko jednej osoby. W krótkiej notce biograficznej należałoby wspomnieć na pewno o tym, że o. Tomasz Rostworowski, SJ (1904 – 1974) był jezuitą, kaznodzieją, rekolekcjonistą, pisarzem, profesorem Gimnazjum oo. Jezuitów w Wilnie, harcerzem Rzeczypospolitej w ZHP, uczestnikiem obrony Lwowa w 1939 r.

Jako kapelan Komendy Głównej AK w stopniu podpułkownika brał udział w Powstaniu Warszawskim, przyjął  pseudonim – ks. Marek. Odznaczono go m.in. Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Po wojnie został pierwszym duszpasterzem akademickim w Łodzi, był także krajowym moderatorem Sodalicji Mariańskich Akademików, a w latach 1950-56 więźniem Koszykowej, Mokotowa i Wronek. Po wyjściu na wolność w 1956 roku pełnił funkcję socjusza, czyli wychowawcy młodych jezuitów w nowicjacie w Kaliszu. Następnie, po roku został ponownie duszpasterzem akademickim na KUL-u.

Po wyjeździe z Polski w 1963 roku pełnił funkcję kierownika polskiej sekcji Radia Watykańskiego, był korespondentem i uczestnikiem Soboru Watykańskiego II, można wspomnieć, że współtworzył Muzeum Kopernikańskie w Rzymie. Jednak to tylko suche fakty, które choć nie mówią wiele o człowieku, to zarysowują w znaczny sposób jego nietuzinkową osobowość.

 

Książki o o. Tomaszu Rostworowskim SJ można nabyć na portierni