Wsparcie duszpasterskie

Kobiety konsekrowane mieszkające na terenie parafii:

Mężczyźni przygotowujący się do diakonatu stałego:

Z misją kanoniczną katechisty od ks. Arcybiskupa do dzieła ewangelizacji:
- Anna Szcześniak
- Inga Pozorska
- Malwina Kocot
- Małgorzata Zając
- Nadia Zawi