Wsparcie duszpasterskie

Kobiety konsekrowane mieszkające na terenie parafii:

Diakoni stali pracujący w parafii:

Z misją kanoniczną katechisty od ks. Arcybiskupa do dzieła ewangelizacji:

1.      Anna Szcześniak

2.      Inga Pozorska

3.      Malwina Kocot

4.      Małgorzata Zając

5.      Nadia Zawi

Rada Parafialna:

Z urzędu:

1.      Proboszcz – o. Remigiusz Recław SJ

2.      Przełożona Sióstr Służebniczek NMP – s. Małgorzata Ochęduszko

3.      Jezuita – asystent kościelny Fundacji Mocni w Duchu – o. Jacek Olczyk SJ

4.      Jezuita – odpowiedzialny za młodzież – o. Jakub Szelka SJ

5.      Prezes Fundacji Mocni w Duchu – Dorota Puchowicz

6.      Prezes Stowarzyszenia Słowo i Muzyka u Jezuitów – o. Józef Łągwa SJ

7.      Przewodniczący Parafialnego Zespołu Caritas – dk. Paweł Pietrala

8.      Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Ignacego Loyoli w Łodzi – dk. Bogdan Kosztyła

9.      Kierownik zespołu muzycznego Mocni w Duchu – Inga Pozorska

10.    Pracownik kancelarii parafialnej - s. Celina Wołkowska

Z wyboru:

11.  Lider wspólnoty Mocni w Duchu – Marta Gajda-Wiśniewska

12.  Lider wspólnoty Zwiastowanie – Małgorzata Zając

13.  Lider wspólnoty małżeństw niesakramentalnych – Marzanna Myjak-Fryzowicz

14.  Lider Jezuickiego Duszpasterstwa Akademickiego – Bartłomiej Żak

15.  Lider grupy Młodość – Lubię to – Witold Gerlicz

16.  Delegat Drogi Neakatechumenalnej – Antoni Pisarski

17.  Delegat szafarzy i ministrantów – Grzegorz Banaszczyk

18.  Delegatka dziewic konsekrowanych mieszkająca na terenie parafii – Malwina Kocot

19.  Kierownik zespołu muzycznego Zwiastowanie – Anna Konczak

Z nominacji:

20.  Bartłomiej Szkudlarek