Siostry

Wspólnota Sióstr przy naszej parafii
ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP.NP.

Wspólnotę sióstr tworzą:

s. Małgorzata Ochęduszko - przełożona domu i dyrektorka przedszkola

s. Maria Gruszka - sekretarka w Kurii Biskupiej

s. Anna Zarzeczna - zakrystianka

s. Celina Wołkowska - kancelistka

s. Irena Piętara - księgowa

s. Małgorzata Rajek - wychowawczyni w przedszkolu

s. Elżbieta Bąkowicz - katechetka, mistrzyni junioratu

s. Elżbieta Cichacz - seniorka, zaplecze modlitewne

s. Anna Kłos - wychowawczyni w przedszkolu (mieszka w innej wspólnocie zakonnej)

 

http://www.sluzebniczki.com/