Bierzmowanie

Kurs do bierzmowania dla dorosłych

Dorosły aktywnie uczestniczy w dziesięciu spotkaniach trwających ponad dwa miesiące, następnie przystępuje do sakramentu bierzmowania.

W roku 2023 poprowadzimy trzy kursy:

- Pierwszy kurs rozpocznie się 11 stycznia,

- Drugi kurs rozpocznie się 29 marca,

- Trzeci kurs rozpocznie się 4 października.


Spotkania odbywają się w środy o godz. 19.00 w Kawiarence (w budynku obok Kościoła) i trwają dwie godziny.

Nie ma zapisów, wystarczy przyjść na pierwsze spotkanie.

Do zaliczenia kursu bierzemy pod uwagę frekwencję na spotkaniach, zaangażowanie oraz dojrzałość duchową.
Maksymalnie można mieć 1 nieobecność, którą należy odrobić.
Do bierzmowania potrzebny jest odpis aktu chrztu, należy odebrać go z parafii, w której kandydat był chrzczony.

Jest to kurs wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Pytania można zadawać pod ten adres: [email protected]

------------------------------------------

Kurs do bierzmowania dla młodzieży

Jeśli chcesz przygotowywać się do bierzmowania w naszej parafii, to przyjdź w piątek na godz. 18.00 do kościoła na mszę św., którą prowadzą młodzi. A po Eucharystii spotkanie jest w kaplicy św. Krzysztofa. Jak przyjdziesz pierwszy raz koniecznie zgłoś się do prowadzącego spotkanie i powiedz, że chcesz rozpocząć przygotowanie do bierzmowania.

W razie pytań pisz pod adres: [email protected]

Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się w siódmej klasie szkoły podstawowej. Sami wybieracie parafię, w której chcecie mieć przygotowanie.

Możesz spodziewać się takich spotkań: