Renowacja Kościoła

Nasz kościół to dawny kościół ewangelicko-augsburski pw. św. Jana Ewangelisty. Od lat sześćdziesiątych XIX wieku stale powiększająca się społeczność ewangelicka w Łodzi czyniła starania odnośnie budowy nowego kościoła dla swych wiernych. Plany zyskały poparcie najzamożniejszego łódzkiego fabrykanta Karola Scheiblera, który na budowę świątyni wyłożył w 1876 r. 50 tys. rubli.

Plan architektoniczny świątyni, która stanąć miała przy ul. Dzikiej (obecnie Sienkiewicza) wykonał Ludwik Schreiber. Prace trwające cztery lata rozpoczęto w 1880 r. Powstała okazała neoromańska trójnawowa, trójwieżowa bazylika z transeptem o nietynkowanych fasadach z czerwonej cegły. W środku umieszczono empory, a strop w postaci drewnianego sklepienia zdobią freski z początku XX w.

Po II wojnie światowej świątynia wykupili na własność Jezuici.

W 1997 roku powstała Społeczna Rada Renowacji naszego kościoła, która nadzorowała remonty do roku 2012 r.

Najpierw wykonana została ekspertyza techniczna budynku potem konserwatorska. Zaczęło nam się marzyć też krycie dachu. Myśleliśmy, że w ciągu trzech, czterech lat uporamy się z remontem. Po pierwszych badaniach okazało się, że konstrukcja stropu jest skomplikowana, wyjątkowa w skali kraju. Dotarło do nas, że zakres prac renowacyjnych musi być znacznie poszerzony. Na przykład okazało się, że wieża północna grozi zawaleniem.

Władze miejskie były wobec naszych planów bardzo wyrozumiałe, niezależnie od opcji politycznych. Podchodziły do sprawy bardzo serdecznie i pomagały nam do roku 2012. Bez pomocy władz miasta, bez pomocy konserwatora miejskiego i wojewódzkiego z pewnością renowacja nie byłaby dziś na takim etapie, na jakim się znajduje. Rada Renowacji otrzymała w Watykanie osobiście z rąk Generała Zakonu Ojców Jezuitów medal im. św. Ignacego Loyoli za zasługi i wkład w renowację świątyni.

 

Wyszczególnienie etapów prac:

1997 r. Wraz z Prezydentem Miasta Łodzi rozpoczęliśmy gruntowną renowację fasady kościoła. Remont wież został zaplanowany na ok. 10 lat. Prace zaczęły się od remontu wieży północnej.

2002 r. - Przeprowadzono osuszenie kościoła.

2003 r. - Plac przed kościołem pokryła granitowa kostka, która wcześniej leżała na ul. Nowomiejskiej. Kostka granitowa została ułożona w specjalny wzór nachodzących na siebie półkoli.

2003 r. - Odbudowaliśmy ogrodzenie kościoła od ul. Sienkiewicza i w całości zakończyliśmy prace dekarskie.

2004 r. - Rozpoczęto wymianę okien w budynkach przyległych do kościoła.

2008 r. - Zakończono renowację fasady kościoła. Teraz fasada kościoła odzyskała swój dawny blask.

2009 r. - Rozpoczęliśmy remont tylnych wież kościoła (czyli wież wschodnich). Prace trwały cztery lata.

2010 r. - Rozpoczęliśmy remont elewacji pomieszczeń przylegających do kościoła.

2011 r. - Zakończono wymianę wszystkich okien w obiektach przylegających do kościoła.

2012 r. - Zakończyliśmy remont elewacji pomieszczeń przylegających do kościoła od strony południowej. Zostały wyremontowane tylne wieże kościoła (czyli wieże wschodnie).

2013 r. - Zakończyliśmy remont elewacji pomieszczeń przylegających do kościoła od strony północnej. Rozbudowaliśmy Dom Miłosierdzia. Zrobiliśmy nawierzchnię za kaplicą Krzysztofa oraz przy księgarni.

2014 r. - Zakończyliśmy remont witraży w parterowej części kościoła oraz remont ścian wewnętrznych  w nawach bocznych oraz sklepienia w nawach bocznych. W czasie malowania zostały odtworzone oryginalne malowidła (przed remontem malowidła były zamalowane). W kościele pojawiły się parapety przy oknach. Zostało też zmodernizowane oświetlenie w kościele. Przeprowadziliśmy również całkowity remont kaplicy św. Krzysztofa.

2015 r. - Przeprowadziliśmy prace remontowe w prezbiterium, oraz na południowym balkonie w kościele (na tym balkonie zostały też zrobione witraże). Na balkonie zostały też odtworzone malowidła. Zrobiliśmy pełną renowację stolarki drewnianej wszystkich okien w części duszpasterskiej oraz na świetlicy i w  księgarni. Został wymieniony dach nad świetlicą. Wyremontowaliśmy również salki Duszpasterstwa Akademickiego. Na zewnątrz kościoła została poprawiona od frontu północna i południowa wieża, a także zostało częściowo zrobione wejście do kościoła od strony południowej.

2016 r. - Została poprawiona wieża główna kościoła. Zakończyła się renowacja północnego balkonu wewnątrz kościoła wraz z odtworzeniem oryginalnych malunków. W kaplicy św. Krzysztofa pojawiały się wyjątkowe nowe stacje Drogi Krzyżowej.

2017 r. - Przeprowadziliśmy renowację chóru wewnątrz kościoła wraz z odtworzeniem oryginalnych malunków. Została wyremontowana nawa główna w części zachodniej wraz z odtworzeniem oryginalnych malunków i wymianą niektórych witraży. Zakończyły się prace remontowe wewnątrz kościoła. Rozbudowaliśmy Dom Miłosierdzia i wyremontowaliśmy niektóre pomieszczenia świetlicy. Wybudowaliśmy siłownię ewangelizacyjną pod sceną sali teatralnej.

2018 r. - Przeprowadziliśmy remont podłogi na chórze oraz ławek w dolnej części kościoła.