Pozostałe wspólnoty

Ministranci:

Większość ministrantów w naszej parafii to osoby pracujące w średnim wieku. W parafii mamy 21 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.
Natomiast podczas Mszy św. dla przedszkolaków służą do Eucharystii dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej.


Z racji małej parafii nie mamy typowych zbiórek ministrantów. Można zawsze zgłaszać się do księdza, który odprawia Eucharystię.

Wspólnota chleba:

Wspólnota opiekuje się biednymi dając im raz w tygodniu jedzenie oraz otaczając biednych ustawiczną troską. Opiekunem wspólnoty jest o. Wojciech Skórewicz SJ.

Anonimowi alkoholicy:

Mityngi anonimowych alkoholików odbywają się we wtorki o godz. 17:15 -18:30 w sali Stanisława Kostki. Wspólnota nie jest żadną organizacją, dzielimy się własnym doświadczeniem  na drodze zdrowienia z alkoholizmu, każdy sam decyduje czy chce być w AA, czy chce mówić, czy chce słuchać. Mityngi są otwarte więc może przyjść każdy zainteresowany zdrowieniem. Odpowiedzialnym za wspólnotę jest Adam, tel. 516 463 169, a jego mail: [email protected]

Dziewice konsekrowane:

W imieniu ks. Arcybiskupa w naszej parafii prowadzimy formację przygotowującą do konsekracji dziewic oraz formację ustawiczną tychże kobiet. Odpowiedzialnym za tę grupę jest o. Grzegorz Radomiak SJ.

    

Wdowy konsekrowane:

Również w imieniu ks. Arcybiskupa w naszej parafii prowadzimy formację przygotowującą do konsekracji wdów oraz formację ustawiczną kobiet, które konsekrowały swoje wdowieństwo, wybierając jednocześnie, że będą wierne mężowi i nie wstąpią w ponowny związek małżeński. Tą grupą pań zajmuje się o. Grzegorz Radomiak SJ.

Róże różańcowe:

W parafii mamy 10 róż różańcowych.
Jeśli chcesz do nich dołączyć, to pisz do Kasi Bednarskiej, która koordynuje róże różańcowe.
Jej adres: [email protected]

Każda róża różańcowa ma swoją nazwę:
1. W intencji Mszy św. o uzdrowienie
2. Good Morning Ladies
3. Kobiety Maryi
4. Za wspólnotę Mocni w Duchu
5. Modlitwy o pokój (1)
6. Modlitwy o pokój (2)
7. Modlitwa o dobrą pracę
8. Dzieci z Anieliska i opiekunowie
9. Rodziców za dzieci
10. Małżeństw za małżeństwa