Pozostałe wspólnoty

Ministranci:

Większość ministrantów w naszej parafii to osoby pracujące w średnim wieku. W parafii mamy 21 nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.
Natomiast podczas Mszy św. dla przedszkolaków służą do Eucharystii dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej.


Z racji małej parafii nie mamy typowych zbiórek ministrantów. Można zawsze zgłaszać się do księdza, który odprawia Eucharystię.

Wspólnota chleba:

Wspólnota opiekuje się biednymi dając im raz w tygodniu jedzenie oraz otaczając biednych ustawiczną troską. Opiekunem wspólnoty jest o. Wojciech Skórewicz SJ.

Dziewice konsekrowane:

W imieniu ks. Arcybiskupa w naszej parafii prowadzimy formację przygotowującą do konsekracji dziewic oraz formację ustawiczną tychże kobiet. Odpowiedzialnym za tę grupę jest o. Grzegorz Radomiak SJ.

Wdowy konsekrowane:

Również w imieniu ks. Arcybiskupa w naszej parafii prowadzimy formację przygotowującą do konsekracji wdów oraz formację ustawiczną kobiet, które konsekrowały swoje wdowieństwo, wybierając jednocześnie, że będą wierne mężowi i nie wstąpią w ponowny związek małżeński. Tą grupą pań zajmuje się o. Grzegorz Radomiak SJ.

Róże różańcowe:

W parafii mamy 8 róż różańcowych. Dziewiąta róża jest niepełna. Jeśli chcesz do nich dołączyć, to pisz do Kasi Bednarskiej, która koordynuje róże różańcowe. Jej adres: [email protected]