Niesakramentalni - rekolekcje 2016

W roku 2016 w rekolekcjach dla małżeństw niesakramentalnych wzięło udział ok. 70 osób. Prowadził je o. Remigiusz Recław SJ.

Dziękujemy wszystkim za uczestniczenie w rekolekcjach i zapraszamy w każdą pierwszą środę miesiąca na godz. 19.00 do kaplicy św. Krzysztofa.

 

Pliki do pobrania z naukami rekolekcyjnymi:

Sobota - 6 luty 2016 r.

Niedziela - 7 luty 2016 r.

Do konferencji sobotniej:

Razem z Synodem wzywam gorąco pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym (którzy zawarli nowy związek), do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą, owszem, jako ochrzczeni, powinni uczestniczyć w jego życiu. Niech będą zachęcani do słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowywania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę. Niech Kościół modli się za nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matką, podtrzymując ich w wierze i nadziei.
(Jan Paweł II, Familiaris consortio nr 84)

Do konferencji niedzielnej:

Tak wielka zaś tkwi w Słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego… Jak z ciągłego uczestnictwa w tajemnicy eucharystycznej życie Kościoła doznaje rozkwitu, tak spodziewać się wolno nowego bodźca do życia duchowego ze wzmożonego nabożeństwa i czci do Słowa Bożego.
(Dei Verbum, nr 21, 26)